VTC16 | Khởi nghiệp - Bước ngoặt lớn của anh Thức với gà

Từng bôn ba nhiều nghề, anh Lê Bá Thức ở Thanh Hóa quyết định gắn bó với nghề nuôi gà. Anh thường xuyên lâm vào tình cảnh thua lỗ do thiếu kiến thức. Tham gia Khởi nghiệp là 1 bước ngoặt trong cuộc đời anh.