VTC16 | Khởi nghiệp - Nông dân tự chế chuồng gà

Nhờ xem hơn 300 chương trình, học hỏi từ rất nhiều nông hộ Khởi nghiệp của Kênh VTC16 trên YouTube, anh Nguyễn Văn Thắng, Nam Định đã tự mình thiết kế chuồng trại nuôi gà. Liệu anh Thắng có thành công?