VTC16 | Khởi nghiệp - Hủy 1000 con gà bệnh nặng, lỗ 82 triệu

Dịch bệnh khiến gần nghìn con gà thịt sắp đến ngày xuất bán của nông hộ Lê Bá Thức, Thanh Hóa phải tiêu hủy. Sự cố quá lớn làm anh lỗ đến 82 triệu đồng ngay ở lứa gà Khởi nghiệp thứ 2.