VTC16 | Khởi nghiệp - Chuồng trại nhỏ, "lỡ hẹn" với khởi nghiệp

Với quy mô chuồng trại nuôi gà nhỏ hẹp, vị trí địa lý nằm trong khu dân cư không đạt chuẩn, anh Dương Đình Tiến, Thanh Hóa bị chuyên gia từ chối cho tham gia chương trình Khởi nghiệp.