Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum) Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum) Gnathostomata
Liên lớp (superclass) Osteichthyes
Lớp (class) Actinopterygii
Phân lớp (subclass) Neopterygii
Phân thứ lớp (infraclass) Teleostei
Liên bộ (superordo) Ostariophysi
Bộ (ordo) Cypriniformes
Liên họ (superfamilia) Cyprinoidea
Họ (familia) Cyprinidae
Phân họ (subfamilia) Squaliobarbinae
Chi (genus) Ctenopharyngodon
Loài (species) C. idella
Danh pháp hai phần
Ctenopharyngodon idella
Valenciennes, 1844
Danh pháp đồng nghĩa

Ctenopharingodon idella (Valenciennes, 1844)
Ctenopharingodon idellus (Valenciennes, 1844)
Ctenopharygodon idella (Valenciennes, 1844)
Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes, 1844)
Ctenopharyngodon laticeps Steindachner, 1866
Leuciscus idella Valenciennes, 1844
Leuciscus idellus Valenciennes, 1844
Leuciscus tschiliensis Basilewsky, 1855
Pristiodon siemionovii Dybowski, 1877
Sarcocheilichthys teretiusculus Kner, 1867