Phần 3: Tùy chỉnh Toolbox - Photoshop CS5 toàn tập

Phần 3: Tùy chỉnh Toolbox - Photoshop CS5 toàn tập

Toolbox là nơi bạn có được tất cả các thao tác xử lý ảnh từ trò chuột. Theo mặc định, nó bị khóa ở phía cạnh trái của màn hình làm việc. Bằng cách nhấp vào phím mũi tên << bạn có thể mang toolbox này đặt tại bất kỳ vị trí nào trên phần không gian làm việc.