Lấy code cập nhật thời tiết cực đẹp mắt cho website, blog

Bạn đang cần code cập nhật thông tin thời tiết (ngôn ngữ Việt Nam) để chèn vào website, blog, ... hãy truy cập ngay vào trang [modal url="https://www.accuweather.com/vi/vn/vietnam-weather"]AccuWeather[/modal] để thực hiện điều đó. Trước hết [modal url="https://www.accuweather.com/en/free-weather-widgets?utm_source=adc&utm_medium=ExtraAd&utm_campaign=FreeWidget"]vào đây[/modal] để lựa chọn Widget cho phù hợp.

COVID-19 Thế giới Việt Nam
6h 02/07/2020 nhiễm 10.756.475 | tử vong 517.749 nhiễm 355 | tử vong 0

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.