RSS Factory component - Công cụ lấy tin tức tự động miễn phí

ou can use RSS Factory to add as many feeds as you like. The Extension was successfully tested with large sets of feeds. You can refresh the news by running a CRON job (see details in our CRON job documentation) or enable the Pseudo CRON feature in admin backend.

Bruce banners manager - Quản lý quảng cáo hình ảnh cho Joomla!

Bruce is a advanced Banners System for Joomla! Display a banner on a specific page of a component (via plugins system)

Jcomments - Bộ công cụ quản lý và xuất bản bình luận tốt nhất

Các JComments cho phép khách truy cập trang web để lại ý kiến cho bất kỳ tài liệu xuất bản. Nó cung cấp một hệ thống các cài đặt quyền truy cập linh hoạt, khả năng mở rộng các chế độ xem tùy chỉnh, sử dụng công nghệ AJAX và cung cấp nhiều tính năng khác.

Tạo trang rao vặt miễn phí với Adsmanager

Khám phá nhiều tính năng cho trang web quảng cáo phân loại của bạn! Cách nhanh nhất để phát triển doanh nghiệp của bạn với nhà lãnh đạo trong các quảng cáo phân loại cho Joomla. AdsManager là thành phần quảng cáo hàng đầu cho Joomla!

COVID-19 Thế giới Việt Nam
6h 01/10/2020 nhiễm 34.135.561 | tử vong 1.018.048 nhiễm 1094 | tử vong 35