Module giá vàng và tỷ giá ngoại tệ so với tiền Việt Nam

Mô đun (module) quy đổi tỷ giá ngoại tệ USD, EURO, Yên ... sang VNĐ. Mô đun (module) tỷ giá vàng (SJC) cập nhật định kỳ.

Các module dành cho thành phần mở rộng Jcommnets của JoomTune

Thành phần mở rộng quen thuộc mà Thần Nông's Blog đã giới thiệu trước đó là Jcomments (xem ngay) có tích hợp thêm rất nhiều các Module giúp cho việc thể hiện các nội dung tốt hơn, đẹp hơn và chính xác hơn.

News Show SP2 - Module thể hiện tin tức đẳng cấp & miễn phí

News Show SP2 is the most popular news display module for joomla. This highly customizable module can display content from Joomla, K2 and Virtuemart3. Any complex layout of can be achieve using this module. Its has slider functionality to slide or scroll news. This module also allows you to display a large number of news items and links on the joomla frontpage, but with much flexibility. In News Show SP2, you can easily set the number of columns, rows and slides to display. It also automaitcally creates thumbnails and ensures fast loading of your website.

COVID-19 Thế giới Việt Nam
6h 01/10/2020 nhiễm 34.135.561 | tử vong 1.018.048 nhiễm 1094 | tử vong 35