Các Plugins dành cho thành phần mở rộng Jcommnets của JoomTune

Thành phần mở rộng quen thuộc mà Thần Nông's Blog đã giới thiệu trước đó là Jcomments (xem ngay) có tích hợp thêm rất nhiều các Plugins giúp cho việc thể hiện các nội dung tốt hơn, đẹp hơn và chính xác hơn.
COVID-19 Thế giới Việt Nam
6h 01/10/2020 nhiễm 34.135.561 | tử vong 1.018.048 nhiễm 1094 | tử vong 35