Phiên bản cập nhật Joomla! 3.8.12 đã sẵn sàng

Ngày hôm nay (29/8/2018) Joomla 3.8.12 hiện đã có sẵn cho người dùng tải về và cập nhật. Đây là một bản phát hành bảo mật cho chuỗi 3.x của Joomla có địa chỉ 3 lỗ hổng bảo mật và chứa hơn 20 sửa lỗi và cải tiến. Nếu bạn đang dùng Joomla phiên bản thấp hơn, bạn không cần làm gì cả. Hệ thống sẽ tự động thông báo cho bạn, bạn chỉ cần cho phép là mọi thứ sẽ tự động nâng cấp.

Có gì trong 3.8.12? Joomla 3.8.12 bao gồm ba bản sửa lỗi bảo mật, một số sửa lỗi và cải tiến:

Đã khắc phục sự cố bảo mật

- Mức độ ưu tiên thấp - Core - Làm cứng đầu vàoFilter cho các phần tử phar (ảnh hưởng đến Joomla 1.5.0 đến 3.8.11)

- Mức độ ưu tiên thấp - Core - Lỗ hổng XSS được lưu trữ trong hồ sơ giao diện người dùng (ảnh hưởng đến Joomla 1.5.0 đến 3.8.11)

- Mức độ ưu tiên thấp - Vi phạm Core - ACL trong các trường tùy chỉnh (ảnh hưởng đến Joomla 3.7.0 đến 3.8.11)

Sửa lỗi và cải tiến

- mod_articles_latest và mod_articles_news: sửa lỗi để hiển thị các bài viết nổi bật

- Thẻ trong com_content: sửa để hiển thị thẻ khi thông tin mục khác được đặt thành ẩn

- com_tags: Tất cả các thẻ bố trí mặc định

- Cho phép lọc theo trạng thái lưu trữ trong thành phần chuyển hướng

Truy cập GitHub để biết danh sách đầy đủ các bản sửa lỗi.

Các bước tiến hành cập nhật: