Nhân giống lan #Phalaenopsis bằng chồi (mắt) ngủ trên đất

Nhân giống lan #Phalaenopsis bằng chồi (mắt) ngủ trên đất

Cây thường tạo ra các chồi "ngủ" để chắc chắn rằng cây có thể sống còn, nếu chồi ngọn chết đi hoặc bị sâu bọ ăn. Trong một thời dài, khi ngọn lớn lên và sản xuất chất điều hoà sinh trưởng (hormone – kích thích tố) để ngăn cản sự phát triển của các chồi khác trên thân cây. Nếu ngọn chết đi, chất điều hoà sinh trưởng bị thiếu hụt và các chồi "ngủ" bắt đầu phát triển. Từ các chồi mắt "ngủ" bạn có thể sản xuất ra một hoặc nhiều cây (sinh sản vô tính).

TẢI VỀ NGAY - MIỄN PHÍ