Nhân giống cây mai vàng bằng phương pháp giâm cành

Nhân giống cây mai vàng bằng phương pháp giâm cành

Giống như nhiều thực vật khác, có thể nhân giống mai bằng cách giâm cành, chiết, tháp hoặc ghép. Một chồi non, một mắt ngủ, khi tháp vào cây cùng họ có thể sống và phát triển thành cây mới, cho hoa trái cùng đặc tính với cây mẹ và có thể cho cây con khác.

TẢI VỀ NGAY - MIỄN PHÍ