Mai vàng Yên Tử trước nguy cơ mai một, cần được bảo tồn

Để bảo tồn, lưu giữ giống Mai Vàng Yên Tử quý hiếm, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực mở rộng diện tích trồng Mai Vàng Yên Tử trong nhân dân.