Dự báo sâu bệnh hại trong tuần số #11 năm 2019

Dự báo sâu bệnh hại trong tuần số #11 năm 2019

Theo thông tin cung cấp từ Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ NN&PTNT, tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng trên các giống nhiễm, đặc biệt những ruộng xanh tốt bón thừa đạm.

Cụ thể như sau:

1. Trên lúa
- Các tỉnh Bắc Bộ: Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 1 tiếp tục vũ hóa rộ và đẻ trứng. Sâu non hại diện hẹp trên trà sớm - chính vụ. Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu - rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá sinh lý... tiếp tục hại. Châu chấu tre lưng vàng bắt đầu xuất hiện.
- Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn gây hại tăng nhanh trên diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Chuột gây hại tăng trên lúa trà sớm đứng cái - làm đòng, lúa trà muộn đẻ nhánh. Ốc bươu vàng hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng.
- Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông... gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ - chín. Chuột hại mạnh lúa Đông Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.
- Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ lá, đạo ôn cổ bông... tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ - chín. Sâu cuốn lá nhỏ hại lá đòng, sâu đục thân, bệnh lem lép thối hạt gây hại lúa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ. Chuột hại mạnh lúa Đông Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.  
2. Trên cây trồng khác
- Cây ngô và rau, màu: Bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ... gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.
- Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp... tiếp tục hại.
- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.
- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp... tiếp tục gây hại.
- Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung... hại cục bộ tại vùng ổ dịch.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại.
- Cây cà phê: Rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả, mọt đục quả... tiếp tục gây hại.
- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm... tiếp tục gây hại.
- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh thán thư, bệnh khô cành... gia tăng hại.
- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư... gây hại nhẹ.
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại.
- Cây dừa: Bọ cánh cứng, bệnh thối nõn... tiếp tục gây hại.
- Cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng sẽ xuất hiện và gây hại.