Dự báo sâu bệnh hại tuần số #16 năm 2019

Dự báo sâu bệnh hại tuần số #16 năm 2019

Ngày 20/4/2019, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã ra thông báo số 17/TBSB-BVTV về tình hình sinh vật gây hại chủ yếu 7 ngày trên một số cây trồng trong tuần từ ngày 20/4 đến 25/4/2019. Xin mời bạn đọc cập nhật thông tin theo tập tin đính kèm dưới đây.

Tải thông báo tại đây!