Bản tin thời tiết nông vụ 8/5/2018: Trị bọ trĩ gây hại cây ớt

Cẩn trọng bọ trĩ gây hại trên cây ớt, sâu xanh da láng hại hành lá, bọ nhẩy hại rau thập tự, sâu xanh hại cà chua, ...