Những hoạt chất nào được phép dùng trị sâu keo mùa thu?

Những hoạt chất nào được phép dùng trị sâu keo mùa thu?

Ngày 03/5/2019, Cục BTVT (Bộ NN&PTNT) chính thức hành văn bản số 1066/BVTV-QLT về việc sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu. Theo quyết định định này có 4 hoạt chất được phép sử dụng đến hết ngày 31/12/2019 gồm Bacillus thuringiensis, Spinetoram, Indoxacarb, Lufenuron. Cán bộ các cơ quan chuyên môn, các công ty sản xuất & kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và bà con nông dân cần hết sức lưu ý thực hiện.

Xin mời tải về toàn bộ quyết định 1066/BVTV-QLT tại đây!