Cục BVTV ban hành quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu

Cục BVTV ban hành quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu

Vào ngày 03/5/2019, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) (Bộ NN&PTNT) đã chính thức ban hành văn bản số 1064/BVTV-TV về quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mù thu. Đây là văn bản chính thức hướng dẫn nhận dạng, biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp và những loại thuốc có hoạt chất được phép sử dụng để phòng trừ loại sâu hại này.

Xin mời tải về bản đầy đủ văn bản số 1064/BVTV-TV tại đây!