Sẽ có bao nhiêu cá thể ấu trùng sâu keo mùa thu trên cây ngô (bắp)? | Sâu keo mùa thu 2020

Do đặc tính trưởng thành hoạt động và đẻ trứng về đêm, thời gian sống dài, di chuyển xa hàng trăm km một đêm nhờ gió nên khả năng phát tán đi rất xa. Chúng đẻ trứng cả mặt trên và dưới lá, trung bình sau 3-5 ngày trứng nở. Sâu non mới nở nhả tơ và phát tán nhờ gió. Nên trên đồng ruộng thường gối lứa, sâu kích thước to nhỏ nên việc phòng trừ khó khăn. Tuy nhiên sâu non mới nở có đặc tính ăn thịt lẫn nhau và con to ăn thịt con nhỏ.

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense