Sang nhượng dự án nông nghiệp tại Lâm Đồng | Cường 0961615673

Do nguồn lực hạn chế chúng tôi cần chuyển nhượng lại dự án nông nghiệp lớn tại Lâm Đồng với quy mô 313 ha giá 15 tỷ đồng. Trong đó có 226 ha quy hoạch trồng cây cao su tuổi cây được hơn 3 năm (khoảng 1 năm nữa là thu hoạch); đã trồng kèm 30 ha hồ tiêu 3 năm; 52 ha trồng rừng keo; 33 ha rừng tự nhiên; 2,2 ha dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Có đội ngũ công nhân làm việc thường xuyên. Chúng tôi có đầy đủ giấy tờ pháp lý giấy chứng nhận đầu tư và quyền sử dụng đất. Và sẽ chịu mọi trách nhiệm trong quá trình chuyển nhượng và đầu tư. Vui lòng liên hệ 0961615673 để biết rõ chi tiết hơn.

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.