Tìm vùng trồng ngô ngọt, đậu tương | Mr Thành 0987183069

Tìm vùng trồng ngô ngọt, đậu tương rau thời gian xuống giống tháng 6/2018.

Điều kiện vùng trồng:
- Thuộc các tỉnh : Nà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang
- Diện tích mỗi khu vực tối thiểu 5ha. 
- Đảm bảo k bị ngập úng trong vụ hè thu
- Có đường đủ xe 10 tấn đi vào bốc hàng
Quyền lợi vùng trồng:
- Đảm bảo thu mua 100% sản phẩm 
- Kí hợp đồng bao tiêu , giá cố định k thay đổi từ đầu đến hết vụ
- Hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật cho cây đậu tương
- Cho mượn giống để sản xuất, thanh toán trừ vào sản phẩm.
- Kí quỹ đảm bảo.
- Thanh toán đúng hạn.
Mọi người ai có đủ quỹ đất cũng như hợp tác nào có đủ khả năng xin liên hệ qua sdt 0987183069 Thành.
Thời gian còn rất gấp nên mọi công tác diễn ra nhanh gọn xuống giống trước ngày 25/6/2018.