Bắc Ninh: Toàn tỉnh có 19 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ

Bắc Ninh: Toàn tỉnh có 19 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ

BẮC NINH - Theo Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 19 sản phẩm nông nghiệp và làng nghề thuộc sở hữu chung của cộng đồng được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đây là các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chủ lực và các sản phẩm làng nghề truyền thống nổi tiếng của tỉnh.

Thái Bình: Chuyển đổi 26 nghìn ha đất trồng lúa vào năm 2030

Thái Bình: Chuyển đổi 26 nghìn ha đất trồng lúa vào năm 2030

THÁI BÌNH - Chiều ngày 18/9/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai: Đề án Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020.

Tuyên Quang: Phia Xeng vượt khó khăn để làm OCOP

Tuyên Quang: Phia Xeng vượt khó khăn để làm OCOP

TUYÊN QUANG - Phia Xeng là thôn xa nhất, khó khăn nhất của xã Hà Lang (Chiêm Hóa). Vượt qua khó khăn, bà con nơi đây đã tích cực, chủ động trong sản xuất, không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực vượt khó xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no.

Điện Biên: Xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

Điện Biên: Xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP

ĐIỆN BIÊN - Hiện nay, toàn tỉnh đã có 26 sản phẩm của 11 chủ thể được UBND tỉnh quyết định công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Năm 2020, song song với việc tiếp tục xây dựng các sản phẩm đặc trưng địa phương đạt chuẩn OCOP, ngành chức năng chú trọng công tác giới thiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP năm 2019 nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu.

Sơn La: Suối Tọ đẩy mạnh khai hoang ruộng bậc thang

Sơn La: Suối Tọ đẩy mạnh khai hoang ruộng bậc thang

SƠN LA - Suối Tọ là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Những năm trước đây, sản xuất của bà con chủ yếu trồng lúa nương, nhưng do canh tác trên đất dốc thường xuyên bị xói mòn, rửa trôi, nhanh bạc màu nên năng suất thấp. Bên cạnh đó, việc trồng lúa nương phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, năm nào "mưa thuận gió hòa" thì năng suất cũng chỉ từ 7-8 tạ/ha, còn nếu hạn hán thì mất mùa, vì thế tình trạng đói giáp hạt vẫn thường xuyên xảy ra.

COVID-19 Thế giới Việt Nam
6h 20/09/2020 nhiễm 30.975.776 | tử vong 960.863 nhiễm 1068 | tử vong 35