Đắk Nông: Xử lý đơn vị, cá nhân dùng thuốc cỏ dọn đường

Đắk Nông: Xử lý đơn vị, cá nhân dùng thuốc cỏ dọn đường

ĐẮK NÔNG - Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo sự tuân thủ quy định của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với việc sử dụng thuốc diệt cỏ để vệ sinh đường theo phản ánh.

tài trợ | AdSense

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu xử lý, chấn chỉnh ngay công tác thi công xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; Yêu cầu không sử dụng thuốc diệt cỏ ven đường bộ, trên các công trình giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, vật nuôi và môi trường.

Đồng thời, giao Sở GTVT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc diệt cỏ tại các công trình, dự án thuộc phạm vi địa bàn quản lý, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Đối với tập thể, cá nhân vi phạm theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 6263/BGTVT-MT ngày 4/7/2019, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu xử lý trách nhiệm, chấm dứt hợp đồng. Sở GTVT và các đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/12/2019, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo.

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense