Hội nông dân Việt Nam là điểm tựa cho sự phát triển của đất nước

Hội nông dân Việt Nam là điểm tựa cho sự phát triển của đất nước

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam đã khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vị trí, vai trò đó ngày càng được nâng cao cùng với sự lớn mạnh của giai cấp nông dân, sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà. Giai cấp nông dân, nền kinh tế nông nghiệp và khu vực nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế quốc gia, là điểm tựa cho sự phát triển của đất nước...

tài trợ | AdSense

Sức mạnh từ những phong trào

90 năm xây dựng và phát triển, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định: Hội Nông dân Việt Nam đồng hành với nông dân xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế. 

Tích cực đổi mới hoạt động, những năm gần đây, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Hằng năm, số lượng hộ nông dân sản xuất đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là hơn 6,2 triệu hộ, chiếm 41,3% tổng số hộ nông dân cả nước và có hơn 3,6 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu, chiếm 57,2% số hộ đăng ký. 

Theo thống kê của Hội Nông dân Việt Nam, đến nay cả nước có hơn 505 nghìn hộ nông dân có thu nhập từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm, hơn 27 nghìn hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2015; trong đó có 1.980 hộ có thu nhập từ 2 tỷ đồng/năm trở lên. Thu nhập bình quân hằng năm ở khu vực nông thôn tăng đáng kể, từ 10 triệu đồng/người năm 2009 lên 40 triệu đồng/người năm 2019 và dự kiến năm 2020 sẽ tăng cao hơn.

Đặc biệt, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã triển khai hiệu quả phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", mang lại những thành công ấn tượng. Trong 5 năm (2016-2020) nông dân các địa phương đã đóng góp hơn 17 nghìn tỷ đồng, hơn 29 triệu ngày công, hiến hơn 37 triệu mét vuông đất, làm mới, sửa chữa, nâng cấp hơn 480 nghìn ki lô mét kênh mương nội đồng và 1.570 nghìn ki lô mét đường giao thông nông thôn...

Đánh giá cao những thành tựu Hội Nông dân Việt Nam đạt được, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong gần 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. Đặc biệt, nhờ sự phát triển của nông dân, các phong trào nông dân, đến nay Việt Nam đã trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. 

tài trợ | AdSense

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Thời đại kinh tế tri thức, sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đem đến những thách thức rất lớn với nông dân Việt Nam. 

Đây là đòi hỏi từ thực tế phát triển của đất nước. Trong giai đoạn mới, Hội Nông dân cần huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân, các thành phần kinh tế, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có. 

Khẳng định vai trò chủ thể, nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, Hội sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế tập thể, liên kết nông dân thành những tổ, hội, chi hội sản xuất giỏi và xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại... 

Cũng về vấn đề này, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho rằng, để xây dựng được nền kinh tế nông nghiệp phát triển thì phải có những nông dân - chủ thể sản xuất hiện đại, nông dân của thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hội Nông dân thành phố Hà Nội sẽ tập trung hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, là điểm tựa cho sự phát triển ổn định của đất nước, trước mắt, Hội Nông dân các cấp sẽ tập trung đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế nông nghiệp. Hội đồng hành cùng nông dân trong tiếp cận khoa học kỹ thuật, nắm bắt xu hướng phát triển của thời đại, từ đó hình thành tầng lớp nông dân mới, đáp ứng xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đỗ Minh/Hà Nội

tài trợ | Advertnative

tài trợ | AdSense