Gia Hưng Long

Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp với Gia Hưng Long