Giá phân bón hôm nay: 23/01/2023

Giá phân bón hôm nay: 23/01/2023

Căn cứ quy định tại Luật Trồng trọt, Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì đất sạch không phải là phân bón và không thuộc diện điều chỉnh của quy định pháp luật về phân bón.

___Advertisiment___

Phân bón Hôm nay Biến động
Đạm Cà Mau 13.000 đ/kg +0 đ/kg
Đạm Phú Mỹ 13.000 đ/kg +0 đ/kg
Đạm Bình Điền 13.000 đ/kg +0 đ/kg
Đạm Hà Bắc 13.000 đ/kg +0 đ/kg
Đạm Indo (đục) 13.400 đ/kg +0 đ/kg
Đạm Malay (đục) 13.400 đ/kg +0 đ/kg
Đạm Brunei (đục) 13.400 đ/kg +0 đ/kg
DPA Hồng Hà 29.000 đ/kg +0 đ/kg
DPA Đình Vũ 18.400 đ/kg +0 đ/kg
DPA Đức Giang 23.000 đ/kg +0 đ/kg
DPA Philipines 28.000 đ/kg +0 đ/kg
DPA Nga (đen 64%) 26.000 đ/kg +0 đ/kg
Kali Cà Mau 17.600 đ/kg +0 đ/kg
Kali Phú Mỹ 17.600 đ/kg +0 đ/kg
Kali Con Cò 18.400 đ/kg +0 đ/kg
Kali Canada 17.600 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8 Bình Điền 16.800 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8 Cà Mau 17.200 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8 Phú Mỹ 17.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8 9S Hàn Quốc 17.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8 TE Việt Nhật 19.400 đ/kg +0 đ/kg
NPK 20-20-15 Con Cò 24.800 đ/kg +0 đ/kg
NPK 20-20-15 Bình Điền 21.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 20-20-15 TE Bình Điền 22.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 20-20-15 Sông Gianh 22.000 đ/kg +0 đ/kg
Lân Long Thành 5.600 đ/kg +0 đ/kg
Lân Vân Điền 5.800 đ/kg +0 đ/kg
--- chart ---
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này!

___Advertisiment___

THẦN NÔNG'S BLOG là trang thông tin miễn phí dành cho nhà nông. Xuất bản lần đầu vào ngày 05/12/2016.
Biên tập nội dung: Phùng Tiến Dũng. Hotline: 0985081318. Email: thannong.net@gmail.com - help@thannong.net
Vui lòng ghi rõ nguồn "thannong.net" khi sao chép lại thông tin. Copyright by THẦN NÔNG LLC © 2016 - 2022.
______ certification ______
DMCA.com Protection Status

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Mới nhất