Truyện ngắn Chim lợn kêu ngang trời - Tác giả Trọng Bảo

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Chim lợn kêu ngang trời

Tác giả: Trọng Bảo

Giọng đọc: Hà Phương

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

Truyện ngắn Cây gạo làng Bái - Tác giả Nguyễn Phước Giang

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Cây gạo làng Bái

Tác giả: Nguyễn Phước Giang

Giọng đọc: Kim Cúc

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

Truyện ngắn Cánh bướm bạc - Tác giả Hoàng Thu Thủy

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Cánh bướm bạc

Tác giả: Hoàng Thu Thủy

Giọng đọc: Hải Yến

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

Truyện ngắn Cái mặt biến hình - Tác giả Trần Thanh Sơn

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Cái mặt biến hình

Tác giả: Trần Thanh Sơn

Giọng đọc: Hà Phương

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

Truyện ngắn Bức tranh thay đổi - Tác giả Tomasr Jastrun

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Bức tranh thay đổi

Tác giả: Tomasr Jastrun

Giọng đọc: Kim Cúc

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

Truyện ngắn Bộ tóc giả - Tác giả Di Li

Truyện ngắn Bộ tóc giả - Tác giả Di Li

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Bộ tóc giả

Tác giả: Di Li

Giọng đọc: Việt Hùng

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

Truyện ngắn Bông hoa màu máu - Tác giả Thủy Hướng Dương

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Bông hoa màu máu

Tác giả: Thủy Hướng Dương

Giọng đọc: Hà Phương

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

Truyện ngắn Bên bến đò Lăng - Tác giả Phùng Văn Khai

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Bên bến đò Lăng

Tác giả: Phùng Văn Khai

Giọng đọc: Đình Khánh

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

Truyện ngắn Bảy ngày trong đời - Tác giả Nguyễn Thị Thu Huệ

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Bảy ngày trong đời

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huệ

Giọng đọc: Minh Nguyệt

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

Truyện ngắn Bản thảo lãng quên - Tác giả: Trần Nguyễn Anh

tài trợ | AdSense

Truyện ngắn: Bản thảo lãng quên

Tác giả: Trần Nguyễn Anh

Giọng đọc: Hà Phương

Phát hành: Thần Nông Audio

tài trợ | Advertnative

COVID-19 Thế giới Việt Nam
6h 30/09/2020 nhiễm 33.827.031 | tử vong 1.011.868 nhiễm 1094 | tử vong 35

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.