Người cuối cùng của đội đột kích - Khuất Quang Thụy

Tác phẩm truyện audio Người cuối cùng của đội đột kích gồm có 1 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 31/10/2017 hiện tại đã có đến 5.566 lượt nghe, thuộc chuyên mục Truyện ngắn là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio