[THỜI TIẾT] Trời nắng nóng trở lại - Cập nhật 19/02/2019

Sau những ngày ảnh hưởng của gió mùa, bắt đầu từ ngày 19/2/2019 bắt đầu nắng nóng trở lại. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài khoảng 2-3 ngày, sau đó sẽ có đợt không khí lạnh mới. Tuy nhiên đợt không khí lạnh này không mạnh như đợt vừa trải qua.

[THỜI TIẾT] Trời nắng nóng trở lại - Cập nhật 19/02/2019