[THỜI TIẾT] Sắp có đợt không khí lạnh mới - Ngày 20/02/2019

Sắp có đợt không khí lạnh mới, tuy nhiên dự báo đợt không khí lạnh này không quá mạnh và chỉ có khả năng gây mưa nhỏ đến vừa ở một số nơi. Nhiệt độ chỉ dừng lại ở mức giảm nhẹ, thời tiết mát mẻ.

[THỜI TIẾT] Sắp có đợt không khí lạnh mới - Ngày 20/02/2019