[THỜI TIẾT] Nắng nóng đến hôm nào - Cập nhật 21/02/2019

Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở nhiều vùng miền cả nước. Một số tỉnh khu vực miền núi phía bắc có thể có mưa nhỏ.

[THỜI TIẾT] Nắng nóng đến hôm nào - Cập nhật 21/02/2019