[THỜI TIẾT] Trời lạnh hơn, mát mẻ - Cập nhật 23/02/2019

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, trời chuyển lạnh, tuy nhiên mức độ lạnh chỉ ở mức vừa. Trong một số ngày tới, các tỉnh phía nam sẽ mát mẻ hơn. Khu vực miền núi phía tây bắc ít bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh.

[THỜI TIẾT] Trời lạnh hơn, mát mẻ - Cập nhật 23/02/2019