___ tài trợ ___

Long An: Từng bước khống chế dịch bệnh lở mồm, long móng gia súc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề ra Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc trên địa bàn tỉnh năm 2022 nhằm từng bước khống chế dịch bệnh, hạn chế số ổ dịch, hạn chế thiệt hại tiến tới xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh LMLM.

___ tài trợ ___

Theo đó, ngành nông nghiệp tập trung thực hiện các biện pháp phòng bệnh (gồm tuyên truyền, giám sát dịch tễ, tiêm phòng vắc-xin, khử trùng tiêu độc) và chống dịch (gồm xử lý thông tin ban đầu, triển khai biện pháp chống dịch về pháp chế, kỹ thuật). Đối với việc sử dụng vắc-xin miễn phí phòng bệnh LMLM, ngành đặt ra yêu cầu tiêm vắc xin đạt trên 80% tổng đàn gia súc thuộc diện tiêm phòng. Các đối tượng được hỗ trợ vắc-xin miễn phí là hộ chăn nuôi heo có quy mô tổng đàn không quá 50 con và đàn heo Trung tâm Giống vật nuôi; trâu, bò huyện biên giới; hộ chăn nuôi bò sữa có quy mô tổng đàn không quá 20 con bò cái/hộ (chỉ tiêm phòng trên bò cái); hộ chăn nuôi trâu, bò, dê vùng nguy cơ có quy mô tổng đàn không quá 20 con/hộ và mô hình điểm chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ tiên tiến, quy trình quản lý thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP.

___ tài trợ ___

Từng bước khống chế dịch bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, chủ hộ chăn nuôi phải chủ động tiêm phòng vắc-xin LMLM và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phổ biến như: Dịch tả heo cổ điển, Tai xanh,… áp dụng an toàn sinh học trong chăn nuôi, báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện gia súc nghi ngờ bị bệnh LMLM và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn.

Thanh Thủy - Võ Huy Nguồn dữ liệu ➥

___ tài trợ ___

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___