Giá thủy sản/hải sản hôm nay: 14/01/2022
Thứ sáu 14 01 2022
Nguồn dữ liệu : THẦN NÔNG™ LLC

Bảng giá một số mặt hàng thủy sản/hải sản cập nhật mới nhất hôm nay (14/01/2022)

 Mặt hàng thủy sản/hải sản

Giá (đồng/kg)

Tỉnh/Thành phố

 Cá tra


35.000 - 40.000


0


 Cá basa


40.000 - 50.000


0


 Cá trắm cỏ


45.000 - 46.000


+3.000


 Cá trắm đen


50.000 - 60.000


0


 Cá chép


30.000 - 33.000


-3.000


 Cá mè hoa


14.000 - 15.000


0


 Cá trê lai


20.000 - 24.000


+4.000


 Cá trê vàng


40.000 - 42.000


0


 Cá quả (cá lóc)


48.000 - 52.000


0


 Cá diêu hồng


48.000 - 50.000


0


 Cá rô phi


25.000 - 27.000


0


 Cá rô đầu vuông


30.000 - 35.000


0


 Cá rô đồng


40.000 - 50.000


0


 Cá he


45.000 - 47.000


0


 Cá chim trắng


150.000 - 290.000


0  


 Cá trôi trắng


25.000 - 30.000


0


 Cá kèo


70.000 - 73.000


 0


 Cá thát lát


49.000 - 50.000


 0


 Cá nheo (leo) sống


80.000 - 140.000


 0


 Ốc bươu đen


60.000 - 110.000


0  


 Lươn nuôi


170.000 - 200.000


 0


 Ba ba nuôi


300.000 - 700.000


0


 Ếch nuôi


55.000 - 60.000


 0


 Cua thịt


200.000 - 220.000


 0


 Cua gạch


400.000 - 450.000


 0


 Cua đồng


30.000 - 60.000


 0


 Tôm càng xanh


130.000 - 155.000


 0


 Tôm sú


170.000 - 280.000


 0


 Tôm thẻ


98.000 - 240.000


 0


 Tôm đất


150.000 - 160.000


 0


 Tôm càng sông


420.000 - 550.000


 0


 Mực tươi


200.000 - 280.000


 0


 Mực 1 nắng

300.000 - 800.000

 0

Khu vực : Việt Nam
Lượt xem : 175
Lưu ý : Bảng giá này được tính toán dựa trên giá trung bình của nhiều chợ đầu mối trên cả nước. Bạn đọc vui lòng tham khảo thêm giá bán thực tế tại địa phương.