___ tài trợ ___

Bảng giá các loại lúa thương phẩm trên thị trường cập nhật ngày 05/08/2022
Đã xem : 21 | Bản quyền thuộc về THẦN NÔNG™ LLC

Lúa thương phẩm Bảng giá hôm nay So với hôm qua
Lúa Jasmine 5.900 đ/kg +0 đ/kg
Lúa IR50404 5.600 đ/kg +0 đ/kg
Lúa IR50404 (khô) 6.600 đ/kg +0 đ/kg
Lúa Đài Thơm 8 5.900 đ/kg +100 đ/kg
Lúa OM5451 5.600 đ/kg +0 đ/kg
Lúa OM380 5.600 đ/kg +0 đ/kg
Lúa OM18 5.950 đ/kg +0 đ/kg
Lúa ST24 8.400 đ/kg +0 đ/kg
Lúa Nhật 8.500 đ/kg +0 đ/kg
Lúa Nàng Hoa 9 5.800 đ/kg +0 đ/kg
Lúa Nàng Nhen (khô) 12.000 đ/kg +0 đ/kg
Lúa nếp (ruột) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
Lúa nếp (Long An - tươi) 6.300 đ/kg +0 đ/kg
Lúa nếp (Long An - khô) 7.700 đ/kg +0 đ/kg
Lúa nếp (An Giang - tươi) 6.000 đ/kg +0 đ/kg
Lúa nếp (An Giang - khô) 7.600 đ/kg +0 đ/kg
Lúa nếp (vỏ khô) - -
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này!

___ tài trợ ___