___ tài trợ ___

Bảng giá các loại thủy sản nước ngọt phổ biến cập nhật ngày 05/08/2022
Đã xem : 29 | Bản quyền thuộc về THẦN NÔNG™ LLC

Thủy sản nước ngọt Bảng giá hôm nay So với hôm qua
Cá tra (trắng) 45.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá tra (vàng) 18.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá ba sa 50.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá lăng (thường) 200.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá lăng (đen) 90.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá tầm 325.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá hồi 380.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá trắm (cỏ) 52.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá trắm (đen) 60.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá trắm (giòn) 250.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá chép (thường) 33.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá chép (giòn) 235.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá trôi (trắng) 30.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá mè (thường) 35.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá mè (hoa) 10.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá trê (thường) 25.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá trê (lai) 16.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá trê (vàng) 45.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá quả (lóc) 60.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá tràu 100.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá diêu hồng 52.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá rô (đồng) 50.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá rô (đầu vuông) 27.500 đ/kg +0 đ/kg
Cá rô (phi) 35.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá he 51.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá chim (trắng) 30.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá nheo (leo) 140.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá thát lát 68.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá chình (đen) 400.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá chình (hoa) 580.000 đ/kg +0 đ/kg
Ốc bươu (đen) 36.000 đ/kg +0 đ/kg
Ốc núi 59.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm càng (sông) 550.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm càng (trứng) 220.000 đ/kg +0 đ/kg
Lươn (nuôi) 200.000 đ/kg +0 đ/kg
Ba ba (nuôi) 350.000 đ/kg +0 đ/kg
Ếch (nuôi) 60.000 đ/kg +0 đ/kg
Cua (đồng) 60.000 đ/kg +0 đ/kg
Cua (nuôi) 35.000 đ/kg +0 đ/kg
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này!

___ tài trợ ___