___ tài trợ ___

Bảng giá các loại thủy sản nước mặn phổ biến cập nhật ngày 05/08/2022
Đã xem : 17 | Bản quyền thuộc về THẦN NÔNG™ LLC

Thủy sản nước mặn Bảng giá hôm nay So với hôm qua
Cá mú (thường) 495.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá mú (hoa) 220.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá kèo 105.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá khoai 120.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá nàng hai 86.000 đ/kg +15.000 đ/kg
Cá trích 100.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá đục 170.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá sủ 150.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá trứng 99.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá thu (1 nắng) 240.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá thu (3 khúc) 160.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá thu (cam) 99.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá nục (tươi) 50.000 đ/kg +0 đ/kg
Các nục (1 nắng) 75.000 đ/kg +0 đ/kg
Cá chỉ vàng 200.000 đ/kg
Ốc hương 349.000 đ/kg +30.000 đ/kg
Ốc móng tay 89.000 đ/kg +0 đ/kg
Ốc móng rồng 259.000 đ/kg +0 đ/kg
Ốc điếu 20.000 đ/kg +0 đ/kg
Ốc sư tử 75.000 đ/kg +0 đ/kg
Ốc mít 25.000 đ/kg +0 đ/kg
Ốc vôi vàng 70.000 đ/kg +0 đ/kg
Ốc bulot (Pháp) 230.000 đ/kg +0 đ/kg
Ốc vòi voi 699.000 đ/kg +0 đ/kg
Tu hài 70.000 đ/kg +0 đ/kg
Sò lông 25.000 đ/kg -8.000 đ/kg
Sò huyết 219.000 đ/kg +0 đ/kg
Sò thưng 120.000 đ/kg +0 đ/kg
Sò sần 60.000 đ/kg +0 đ/kg
Sò cần (lưỡi đỏ) 75.000 đ/kg +20.000 đ/kg
Sò gạo 50.000 đ/kg +0 đ/kg
Sò điệp 119.000 đ/kg +0 đ/kg
Ngao thường 79.000 đ/kg +30.000 đ/kg
Ngao hoa 70.000 đ/kg -50.000 đ/kg
Ngao thưng 110.000 đ/kg +0 đ/kg
Ngao 2 cùi 90.000 đ/kg +0 đ/kg
Vẹm xanh 25.000 đ/kg +0 đ/kg
Hàu sữa (Vân Đồn) 99.000 đ/kg +0 đ/kg
Hàu sữa (thường) 25.000 đ/kg -10.000 đ/kg
Hàu sữa (đại dương) 60.000 đ/kg +0 đ/kg
Bọ biển 139.000 đ/kg +0 đ/kg
Cù kỳ (nâu) 99.000 đ/kg +0 đ/kg
Cù kỳ (đỏ) 149.000 đ/kg +0 đ/kg
Cua (king) 2.380.000 đ/kg +0 đ/kg
Cua (Cà Mau) 349.000 đ/kg -446.000 đ/kg
Cua thịt 539.000 đ/kg +120.000 đ/kg
Cua gạch 620.000 đ/kg +0 đ/kg
Ghẹ (loại 1) 735.000 đ/kg +0 đ/kg
Ghẹ (loại 2) 249.000 đ/kg +0 đ/kg
Ghẹ (nang đỏ) 150.000 đ/kg +0 đ/kg
Ghẹ (xanh) 99.000 đ/kg -200.000 đ/kg
Ghẹ (3 mắt) 250.000 đ/kg +0 đ/kg
Ghẹ (gạch) 279.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm càng (thường) 179.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm càng (xanh) 250.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm sú 229.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm thẻ 124.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm đất 160.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm vằn 210.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm lớt 220.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm hùm (thường) 999.000 đ/kg +110.000 đ/kg
Tôm hùm (xanh) 829.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm Alaska 4990.000 đ/kg -1.001.000 đ/kg
Tôm he vằn 600.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm mũ ni 1.950.000 đ/kg +0 đ/kg
Tôm dảo 150.000 đ/kg +0 đ/kg
Bề bề (thịt) 99.000 đ/kg +0 đ/kg
Bề bề (trứng) 199.000 đ/kg +0 đ/kg
Bạch tuộc (thường) 210.000 đ/kg +0 đ/kg
Bạch tuộc (trứng) 198.000 đ/kg +0 đ/kg
Bạch tuộc (nhỏ) 159.000 đ/kg +0 đ/kg
Bạch tuộc (sữa) 180.000 đ/kg +0 đ/kg
Bào ngư (Hàn Quốc) 1.150.000 đ/kg +0 đ/kg
Bào ngư (thường) 1.700.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực tươi 280.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực khô (9 con) 110.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực ống 300.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực nháy 155.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực nháy (trứng) 300.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực trứng (thường) 160.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực trứng (sim) 180.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực trứng (cánh) 139.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực trứng (ghim) 129.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực tép (tươi) 75.000 đ/kg +5.000 đ/kg
Mực tép (nháy) 89.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực rim 155.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực nút 125.000 đ/kg +0 đ/kg
Mực 1 nắng 135.000 đ/kg +0 đ/kg
Chả mực 230.000 đ/kg +45.000 đ/kg
Chả cá 115.000 đ/kg +0 đ/kg
Chả tôm 160.000 đ/kg +0 đ/kg
Sứa khô 150.000 đ/kg +0 đ/kg
Ngán ngòi 280.000 đ/kg +0 đ/kg
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này!

___ tài trợ ___