___ tài trợ ___

Bảng giá các loại phân bón lót phổ biến cập nhật ngày 05/08/2022
Đã xem : 28 | Bản quyền thuộc về THẦN NÔNG™ LLC

Phân bón lót Bảng giá hôm nay So với hôm qua
Supe lân (Lâm Thao) 9.000 đ/kg +0 đ/kg
Supe lân vi sinh (Lâm Thao) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
HCK 2-4-2+2S+TE (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
HCK 3-2-3+2S+TE (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
HCK 3-5-2+2S+TE (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S 6-8-4+9S (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S 8-10-14+8S (Lâm Thao) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S 8-6-4+8S (Lâm Thao) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S 10-5-5+3S (Lâm Thao) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S*M1 5-10-3+8S (Lâm Thao) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S 15-15-15+2S (Lâm Thao) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S 16-16-8+6S (Lâm Thao) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này!

___ tài trợ ___