___ tài trợ ___

Bảng giá các loại phân bón thúc phổ biến cập nhật ngày 05/08/2022
Đã xem : 32 | Bản quyền thuộc về THẦN NÔNG™ LLC

Phân bón lót Bảng giá hôm nay So với hôm qua
HCK 4-2-2+3S+TE (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S*M1 12-5-10+14S (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S*M1 10-5-5+9S (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S 10-5-10+5S (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S 16-8-16+4S (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK-S 16-8-8+9S (Lâm Thao) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
Urê hạt đục (Cà Mau) 10.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 17-7-17 (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 18-8-18 Gold (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-12 (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-6-18 Gold (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8 (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-10 (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 18-16-8+TE (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
OM CAMAU GREEN (Cà Mau) 25.000 đ/kg +0 đ/kg
OM CAMAU TECH (Cà Mau) 25.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 15-15-15+10S (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-7-17 (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 20-20-15+TE (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
N.Humate+TE 28-5 9 (Cà Mau) 25.000 đ/kg +0 đ/kg
UREA BIO (Cà Mau) 30.000 đ/kg +0 đ/kg
DAP 18-46 nâu đen (Cà Mau) 30.000 đ/kg +0 đ/kg
DAP 18-46 đen (Cà Mau) 30.000 đ/kg +0 đ/kg
DAP 18-46 xanh (Cà Mau) 30.000 đ/kg +0 đ/kg
N46.PLUS (Cà Mau) 30.000 đ/kg +0 đ/kg
KALI 61 MIỂNG ĐỎ (Cà Mau) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
KALI 61 BỘT ĐỎ (Cà Mau) 15.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8 (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 19-9-19 (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-13 (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 20-10-10 (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8+13S+TE (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8+TE (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
NPK 16-16-8+TE Gold (Cà Mau) 20.000 đ/kg +0 đ/kg
Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ các trung tâm thương mại, sàn điện tử, chợ đầu mối trên toàn quốc và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho bạn đọc. Giá cả tại địa phương có thể thay đổi tại thời điểm truy cập website này!

___ tài trợ ___