___ tài trợ ___

Events Calendar

Giá mít Thái ngày 05/05/2022
Thursday 05 May 2022
Contact : THẦN NÔNG™ LLC

 Mít Thái thương phẩm

Giá (đồng/kg)

Tăng/Giảm (đồng)

 Mít Nhất


-


-


 Mít Nhì


-


-


 Mít Kem lớn


8.000 - 10.000


0


 Mít Kem nhỏ

3.000 - 5.000

0

Dung Phung Nguồn dữ liệu ➥
Location : Việt Nam
Hits : 3780
Lưu ý : Bảng giá này được tính toán dựa trên giá trung bình của nhiều chợ đầu mối trên cả nước. Bạn đọc vui lòng tham khảo thêm giá bán thực tế tại địa phương.

___ tài trợ ___