___ tài trợ ___

Bắc Ninh: Bắt nhịp cùng thời đại

Bảo đảm an ninh lương thực là nhiệm vụ then chốt cho mục tiêu phát triển hài hòa, bền vững của tỉnh, vì vậy trong tiến trình hội nhập và phát triển, sản xuất nông nghiệp luôn được coi trọng. Một nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) đang hiện hữu trên địa bàn Bắc Ninh, với những giải pháp sản xuất thông minh gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi; góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Khuyến khích tích tụ ruộng đất, thực hiện dồn điền, đổi thửa, tạo nguồn lực cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC theo hình thức thuê hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp; rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, khuyến khích doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI; bổ sung quy định yêu cầu các xã được công nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải có ít nhất 1 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đạt hiệu quả, huyện được công nhận NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải xây dựng 2-3 vùng sản xuất ứng dụng CNC… là hướng đi đúng để tỉnh thực hiện thành công mục tiêu quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo hướng tập trung, quy mô lớn đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế của từng vùng. Trong đó, tỉnh sẽ  đầu tư 100% kinh phí xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước) tạo sự phát triển đồng bộ, hiện đại, khép kín, dần hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa lớn, giá trị kinh tế cao, đáp ứng tối ưu nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngành Nông nghiệp đã, đang tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án ứng dụng CNC trong sản xuất, chế biến nông sản.

Mô hình hoa cao cấp trong nhà lưới, nhà màng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều cơ sở sản xuất trong tỉnh

Ngành Nông nghiệp đang hoàn thiện dự án xây dựng hệ thống thông tin nhằm tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ 4.0. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số để hướng tới nền quản trị thông minh, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, ở đó, người nông dân làm chủ, thích ứng với mọi hoàn cảnh, bảo đảm các yếu tố lợi nhuận bền vững, tạo diện mạo nông thôn đô thị hiện đại. Hệ thống thông tin của ngành còn làm cơ sở để tỉnh có những quyết sách  đúng đắn, kịp thời trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phù hợp với thực tiễn; tạo sự tương tác giữa lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời xây dựng, ứng dụng hiệu quả các mô hình: Cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trong sản xuất lúa, rau màu, cây ăn quả an toàn; công nghệ thủy canh, tưới nhỏ giọt, sử dụng đèn LED... sản xuất rau, hoa giá trị kinh tế cao trong nhà màng, nhà lưới; công nghệ chuồng kín, công nghệ sinh học, hữu cơ... trong chăn nuôi gia súc, gia cầm thương phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; công nghệ Biofloc, tuần hoàn tiết kiệm nước... phát triển nuôi một số loại thủy sản chất lượng cao như cá tầm, trắm đen... trong ao đất và cá lồng trên sông… Các ứng dụng thông minh này đã, đang cho hiệu quả kinh tế rõ rệt, đạt kỳ vọng nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng và nuôi trồng thủy sản đạt tối thiểu 145 triệu đồng/năm.

Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco ứng dụng CNC trong nuôi gà đẻ trứng

Toàn tỉnh hiện có 56 cơ sở trồng trọt ứng dụng CNC, tổng diện tích 213,45 ha; 72 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ chuồng kín, tỷ trọng chăn nuôi ứng dụng CNC chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất chăn nuôi; 1.875 ha ao, hồ nuôi cá thâm canh có sử dụng máy quạt nước, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước nuôi, 2.267 lồng cá trên sông, năng suất, chất lượng vượt trội so với quy trình nuôi thông thường. Tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực trong việc sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch, an toàn. Xây dựng chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, khai  thác mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh qua các kênh tiêu thụ như các cơ sở chế biến, chợ đầu mối, hệ thống các siêu thị, cửa hàng ăn uống, các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, chú trọng tiêu thụ sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hình thức FDI, đặc biệt là một số ngành nghề đòi hỏi vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại mà các doanh nghiệp trong nước khó thực hiện như giết mổ, chế biến, bảo quản nông sản, ... nhằm hiện thực hóa mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, thích ứng với quá trình đô thị hóa, hội nhập sâu rộng.

Ngành Nông nghiệp tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Trung ương, của tỉnh về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nói cung, kinh tế trang trại nói riêng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung kịp thời các chính sách hỗ trợ đặc thù cho phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhằm thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đô thị hiện đại.

Hoài Anh

Link gốc ➥ http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-nong-nghiep/-/details/20182/bat-nhip-cung-thoi-ai

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___