___ tài trợ ___

Hà Giang: Hiệu quả của Chương trình Phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa

Mèo Vạc (Hà Giang) là huyện vùng cao biên giới phía Bắc và là một trong 7 huyện nghèo của Hà Giang được thụ hưởng Chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Khắc phục khó khăn để phát triển chăn nuôi bò

Trên địa bàn huyện Mèo Vạc, đất chủ yếu là đá, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, tính đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của Mèo Vạc còn trên 45,8 %. Bên cạnh đó các điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn như thiếu nước tưới và nguồn đất canh tác. Vì vậy để phát triển nông nghiệp, Mèo Vạc phải dựa vào chăn nuôi mà chăn nuôi bò là chủ yếu. Đối với người dân huyện Mèo Vạc, con bò ngoài cung cấp sức kéo còn là một nguồn thu nhập lớn.

Một góc phiên chợ bò huyện Mèo Vạc

Xuất phát từ thực tiễn đó, chợ bò huyện Mèo Vạc đã được hình thành từ rất lâu, nhưng nó chỉ thực sự phát triển từ khi huyện có định hướng đầu tư, phát triển đàn bò theo hướng hàng hoá (chủ yếu từ năm 2010 đến nay). Điều đó đã làm thay đổi cách nghĩ và cách đầu tư trong chăn nuôi của người dân nơi đây. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi bò và mang bò xuống chợ bán, trên mảnh đất huyện Mèo Vạc đã hình thành một nghề kinh doanh mới là nuôi vỗ béo bò thịt và đẩy mạnh trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Điều đó đã góp phần mang lại những thay đổi nhanh chóng trong cuộc sống của người dân nơi đây. 

Hiệu quả do chăn nuôi bò hàng hoá mang lại

Nhờ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò hàng hóa gắn với trồng cỏ, mỗi năm trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã có hàng trăm hộ dân được thoát nghèo. Từ kết quả này đã khẳng định chủ trương đẩy mạnh phát triển đàn bò hàng hóa đã thực sự đi vào cuộc sống, được mọi người dân đồng tình hưởng ứng, từng bước góp phần xoá đói giảm nghèo và mở ra hướng làm giầu cho người dân Mèo Vạc.

Theo ông Vũ Đình Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mèo Vạc: “Nhằm đẩy mạnh phát triển đàn bò hàng hoá, huyện Mèo Vạc đã đề ra các giải pháp như: Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ phát triển chăn nuôi từ khâu chọn giống, cung cấp thức ăn, kỹ thuật chăm sóc, dịch vụ thú y, mạng lưới chợ buôn bán gia súc; thực hiện tốt chương trình phát triển đàn gia súc gắn với đẩy mạnh phát triển trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, tổ chức khảo sát, đánh giá đàn trâu bò sinh sản. Làm tốt công tác qui hoạch phát triển đàn bò giống. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò sinh sản cho các hộ nông dân; khuyến khích các hộ có điều kiện đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò theo qui mô trang trại. Đồng thới áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm chọn lọc, bảo tồn giống bò địa phương, từng bước mở rộng qui mô đàn bò hàng hoá nhằm cung cấp cho thị trường.”

Bên cạnh đó, huyện Mèo Vạc tiếp tục thực hiện chủ trương cho nhân dân vay vốn được hỗ trợ lãi suất nhằm phát triển đàn bò giống. Phấn đấu 100 % số hộ có ít nhất một con bò sinh sản trở lên; chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng, đất trồng ngô năng suất thấp sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi; đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cỏ, tận thu và chế biến các sản phẩm phụ từ nông nghiệp nhằm đảm bảo cung cấp đủ thức ăn cho đàn gia súc nhất là vào mùa đông. Trên cơ sở đó, huyện Mèo Vạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyển, nâng cao nhận thức cho mọi người dân trong định hướng về chăn nuôi bò hàng hoá. Được sự đồng tình hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, tổng đàn bò của huyện tăng bình quân 5,3 %/năm; tổng diện tích trồng cỏ từ năm 2015 đến nay đạt trên 3.500 ha.

Theo đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc: “Chương trình đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò hàng hoá đã tạo ra một bước chuyển biến lớn trong công tác xoá đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân của huyện. Cũng nhờ có phát triển chăn nuôi bò hàng hoá mà số hộ nghèo của huyện được giảm nhanh qua từng năm, mức thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên”.

Định hướng của huyện về chăn nuôi bò hàng hoá

Từ những kết quả đạt được, huyện Mèo Vạc đã đề ra quyết tâm tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đàn bò hàng hoá. Phấn đấu đến năm 2025 tổng đàn trâu bò của toàn huyện đạt 45.700 con, mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 2.300 – 2.500 con bò thịt; thu nhập từ chăn nuôi gia súc chiếm 55 % tổng giá trị của ngành nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cỏ gắn với chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá, mở rộng qui mô chợ bò nhằm ổn định đầu ra cho nhân dân. Phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn huyện có 5.400 ha cỏ phục vụ chăn nuôi, chuyển dần diện tích trồng cỏ voi năng suất thấp sang trồng cỏ VA 06 có năng suất và chất lượng cao. Đẩy mạnh công tác tập huấn nhằm chuyển giao các tiến bộ KHKT trong chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc.

Vì vậy, có thể nói chương trình phát triển chăn nuôi bò hàng hoá gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ là nền tảng quan trọng giúp người dân Mèo Vạc xoá đói giảm nghèo bền vững và từng bước vươn lên làm giầu trên chính mảnh đất còn nhiều khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang.

Văn Phú Nguồn dữ liệu ➥

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___