___ tài trợ ___

Bắc Ninh: Gia Bình chuyển đổi 624,4 ha ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

Qua 20 năm thực hiện khai thác vùng trũng để phát triển thủy sản, chăn nuôi theo Quyết định số 677/QĐ-CT năm 2001 của Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Gia Bình chuyển đổi được 624,4 ha.

___ tài trợ ___

Trong đó diện tích chuyển đổi từ ruộng trũng là 409,64 ha, diện tích chuyển đổi từ sông cụt là 215,76 ha. Toàn huyện có 1.000 hộ thuộc 14 xã- thị trấn tham gia chuyển đổi, trung bình diện tích của 1 hộ là 5.737 m2. Các khu chuyển đổi được hỗ trợ làm 16,4 km đường giao thông; xây dựng đắp bờ vùng ao, vùng trũng phục vụ nuôi trồng thủy sản được 26,58 km; xây 51 cống điều tiết nước; kết nối 22,46 km đường điện...Nhìn chung, các diện tích chuyển đổi với sự đầu tư về giống, kỹ thuật đã giải quyết vấn đề đất nông nghiệp khó canh tác, phát triển sản xuất theo hướng gia trại, trang trại, hình thành các vùng nông nghiệp hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trung bình 1 ha sản xuất tại vùng chuyển đổi đem lại lợi nhuận 284 triệu đồng/ năm, tạo việc làm cho 1.389 lao động thường xuyên và 739 lao động thời vụ.

___ tài trợ ___

Mô hình chuyển đổi ruộng trũng sang trồng sen, nuôi cá tại xã Quỳnh Phú, Gia Bình

Tiếp tục phát huy hiệu quả dự án, huyện Gia Bình chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tích tụ ruộng đất của các hộ có quy mô nhỏ để hình thành trang trại có diện tích 1 ha trở lên; tích cực ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái; tạo chuỗi liên kết giữa các trang trại để cùng tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường.

H. Thương Nguồn dữ liệu ➥

___ tài trợ ___

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___