___ tài trợ ___

Bắc Ninh: Thuận Thành tập trung sản xuất vụ Xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Thuận Thành có kế hoạch gieo cấy gần 4.600 ha lúa, năng suất trung bình 65 tạ/ha. Huyện chủ trương mở rộng diện tích lúa năng suất, chất lượng cao chiếm 50% diện tích. Nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung cao thực hiện đổ ải, làm đất, gieo mạ,chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng gieo cấy lúa khi bước vào thời vụ, tạo tiền đề cho một vụ xuân thắng lợi.

Tại xứ đồng Ruộng Rau, thôn Hoàng Xá, xã Ninh Xá hàng trăm nông dân hối  hả xuống đồng tập trung lấy nước, làm đất, gieo mạ, che phủ nilon giữ ấm bảo đảm cho diện tích mạ dược mới gieo sinh trưởng phát triển thuận lợi trong những ngày Tết Nguyên đán. Ông Đỗ Văn Đắn, một trong những nông dân đang tiến hành gieo mạ cho biết: “Vụ xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy 1 mẫu lúa bằng các giống Khang dân 18, Bắc thơm số 7. Đến nay, gia đình đã hoàn thành việc lấy nước đổ ải, làm đất và đang gieo mạ, toàn bộ diện tích mạ mới gieo đều được che phủ nilon chống rét, dự kiến có thể cấy sau 20 ngày, tức là từ ngày 15-2, phấn đấu cấy xong trước ngày 25-2”. Vụ xuân năm nay, toàn xã Ninh Xá có kế hoạch gieo cấy 456,6 ha lúa. Theo ông Nguyễn Xuân Cự, Chủ tịch UBND xã, để sản xuất vụ xuân đạt kết quả cao, ngoài triển khai kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất, kế hoạch diệt chuột, UBND xã tập trung chỉ đạo nông dân cày ải, chuẩn bị giống, vật tư phân bón. Xã cũng tăng cường tuyên truyền thời vụ, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật đến nông dân. Đến nay, nông dân trên địa bàn xã đã hoàn thành việc đổ ải, gieo gần 46 ha mạ dược bảo đảm cấy đủ diện tích, làm gần 300 ha đất để chuẩn bị gieo cấy lúa từ ngày 15-2, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25-2”.

Nông dân thôn Hoàng Xá, xã Ninh Xá (Thuận Thành) gieo mạ xuân năm 2022 xong trước ngày 25-1

Không chỉ nông dân xã Ninh Xá, các địa phương khác của huyện Thuận Thành đang tích cực, tập trung sản xuất vụ xuân, trọng tâm là lấy nước đổ ải, làm đất, gieo mạ…sẵn sàng gieo cấy lúa trong khung thời vụ. Theo ông Nguyễn Đức Kiên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, để hoàn thành mục tiêu diện tích, năng suất, sản lượng lúa xuân, Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, triển khai đến các địa phương, đơn vị. Ngoài kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho công tác phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng- tác nhân lây truyền bệnh Lùn sọc đen phương Nam, UBND huyện Thuận Thành trích ngân sách hỗ trợ mua hơn 1 tấn thuốc cho các xã, thị trấn tổ chức diệt chuột tập trung thời kỳ đổ ải. Ngoài ra, huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình trồng 300 ha  các giống lúa mới. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, thời gian qua, nông dân các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ lấy nước đổ ải, làm đất, gieo mạ, che phủ nilon cho mạ và gieo trồng cây màu vụ xuân. Theo báo cáo của các địa phương, đến hết ngày 25-1, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành đổ ải do chủ động nguồn nước từ trạm bơm Phú Mỹ, làm đất chuẩn bị cấy lúa được gần 1.600 ha, gieo 440 ha mạ dược và trồng gần 200 ha cây màu vụ xuân.

Với sự chỉ đạo tích cực, huyện Thuận Thành đã chuẩn bị tốt các điều kiện để có thể gieo cấy gần 4.600 ha lúa xuân, thời vụ tập trung dự kiến bắt đầu từ ngày 10-2 và kết thúc trước ngày 25-2, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi và là tiền đề đạt năng suất, sản lượng cao.

Nguyễn Tuấn

Link gốc ➥ http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-nong-nghiep/-/details/20182/thuan-thanh-tap-trung-san-xuat-vu-xu-1

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___