bưởi phúc trạch

Hà Tĩnh: Mùa bưởi Phúc Trạch năm nay thu về khoảng 660 tỷ đồng