___ tài trợ ___

Tuyên Quang: 3 doanh nghiệp, tổ hợp tác của tỉnh được lựa chọn cấp mã số vùng trồng

TUYÊN QUANG_ Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3 doanh nghiệp, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp của tỉnh được lựa chọn để cấp mã số vùng trồng. Cụ thể, Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm; Tổ hợp tác sản xuất bưởi Soi Hà (Yên Sơn) và Tổ hợp tác Hương chè Vĩnh Tân (Sơn Dương).

___ tài trợ ___

Đây là 3 tổ chức đầu tiên của tỉnh đảm bảo các tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: Diện tích, tính ổn định trong sản xuất và chất lượng sản phẩm. Hiện tại, Sở thực hiện kiểm tra, khảo sát, đánh giá các tiêu chuẩn về diện tích; điều kiện canh tác trong vùng trồng; vệ sinh đồng ruộng và chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất... tại các cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp mã số vùng trồng trong thời gian sớm nhất.

___ tài trợ ___

Tổ hợp tác sản xuất bưởi Soi Hà, xã Xuân Vân (Yên Sơn) được lựa chọn để cấp mã số vùng trồng

Mã số vùng trồng là điều kiện cần thiết và bắt buộc đối với các sản phẩm nông nghiệp khi tham gia vào thị trường và là một trong những yếu tố phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đoàn Thư Nguồn dữ liệu ➥

___ tài trợ ___

   NỘI DUNG ĐƯỢC QUAN TÂM >>

___ tài trợ ___