Khi nhắc đến tên của Gia Cát Lượng Khổng Minh đa số chúng ta đều biết rằng ông là người nắm giữ rất nhiều trọng trách quan trọng và là nhân vật lịch sử lỗi lạc của Trung Quốc thời Thục Hán - Tam Quốc. Bài viết này sẽ giới thiệu tới bạn đọc những câu nói tinh hoa và hay nhất của Gia Cát Lượng - Khổng Minh, đây được coi như là di sản để lại cho đời sau làm kim chỉ nam trong cuộc sống.

TPL_BACKTOTOP