___ tài trợ ___

Cơm gánh ga Hàng Cỏ - RADIO & NHÀ NÔNG

Trong tiềm thức của tôi, chẳng có bữa cơm nào ngon bằng cơm gánh ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội bây giờ) của bà Hồng. Cũng chẳng có bát cơm nào lại nhớ như nhớ bát cơm vừa xới ra, ngon ngon là. Bát cơm ấy được nấu rồi ủ trong bao tải đay cuốn trong chiếc thúng của bà Hồng...

Có thể bạn quan tâm >>

___ tài trợ ___