___ tài trợ ___

Nắng Sơn Tây, mây Ba Vì - RADIO & NHÀ NÔNG

Khu vực Sơn Tây có núi, gò đồi và núi Ba Vì cao hơn 1.000m chắn gió nên tạo ra vùng tiểu khí hậu. Theo “Dư địa chí Hà Tây”, vào mùa hè, nhiệt độ ở vùng này cao hơn đồng bằng từ 0,3 - 0,4oC và nhiệt độ trong nhà có năm lên đến 39oC...

   NỘI DUNG ĐƯỢC QUAN TÂM >>

___ tài trợ ___